डोरड़ी ने लेर काई हाको रे देवासी बीरा देसी भजन

डोरड़ी ने लेर काई हाको,
रे देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

सुरता साड टोणर माई,
पारन पायो आको,
मनड़ रो मयो साड र लार,
जूडो भर मसताको,
रे देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

इण साड न जुगत सू पकड़ो,
नाक बिदाओ हाको हो,
राम नाम री नकेल घलाओ,
केणो मान सी थाको,
देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

छमा सेवटी साड पर माडो,
गम रा गीदीया नाखो,
परेम पिलाण साड पर माडो,
तग खीचालो काटो,
देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

पग दे पागड़े चीत रे चडजा,
मुगती रे मारग हाको,
पाच कोस से बीर आग लग जा,
फिर डर काको,
देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

जनम जनम रा ओठी तु डीकता,
पतो कोनी मात पीता को,
कहत कबीर सु
नो भाई साधु,
अबका मोसर पाको,
देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

डोरड़ी ने लेर काई हाको,
रे देवासी बीरा,
डोरड़ी ने लेर काईं हाको।।

टोरडी ने लेके गायक-वासुदेव पुष्करणा विश्वकर्मा साऊंड काकडा़
हमारे यहा धारमिक भजन व कथा मिलती ह एण्ड विश्वकर्मा साऊंड काकडा़ बजरंग सुथार मो 9351148738

music video song bhajan

राजस्थानी भजन डोरड़ी ने लेर काई हाको रे देवासी बीरा देसी भजन

Leave a Comment

Your email address will not be published.