धिन धिन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

बाल पणे मे सूरज निगल्या,
ओ शंकर रो अवतार,
बजरंग बालाजी,
धीन धीन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

लक्ष्मण प्रोण बगावीया बाला,
वेतो रामचंद्र मन भाय,
बजरंग बालाजी,
धीन धीन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

सात समुन्द्र लाँघिया बाला,
वेतो लंका दिवी जलाय,
बजरंग बालाजी,
धीन धीन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

रावण बजरग संगा पावीया,
ओ सीता दिवी मिलाय,
बजरंग बालाजी,
धीन धीन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

बङा बङा कारज सारिया बाला,
उरमे दया अपार,
बजरंग बालाजी,
धीन धीन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

मुरली धर री विनती बाला,
सुणजो पवन कुमार,
बजरंग बालाजी,
धीन धीन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

धिन धिन अंजली रा लाल,
बजरंग बालाजी।।

राजस्थानी भजन धिन धिन अंजली रा लाल बजरंग बालाजी

See also  किसने रचाई मेहंदी हाथो में माता भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *