नाभि रे कमल नेजा रोपिया हो,
राज सूरता ऊँची रे चढे।

दोहा – गुरु बीन्जारा ग्यान का,
और लाया वस्तु अमोल,
सौदागर साचा मिले,
वे ले सीर साठे तोल।

नाभी रे कमल नेजा रोपिया हो,
राज सूरता ऊँची रे चढे,
ऊँचो रे चढे ने नीचे जोवियो हो,
राज भारी भारी खेल करे,
हिरलो रा व्यापारिया हो,
राज मोती ओळख लेना।।

आमी सामी हाटड़ी ओ,
राज वानियो विनज करे,
मन तोला तन ताकड़ी हो,
राज तोलियो खबर पड़े,
हिरलो रा व्यापारिया हो,
राज मोती ओळख लेना।।

सबरण ओरण मोन्डियो हो,
राज हिरलो ऐरन चढे,
माथे घनोने वाला घाव पड़े हो,
राज हिरलो उछो चढे,
हिरलो रा व्यापारिया हो,
राज मोती ओळख लेना।।

नदी रे किनारे दो वाडियो हो,
राज मिर्गो अजब चरे,
बाण पच्चीसों रा ठोकिया हो,
राज मिर्गो यूही मरे,
हिरलो रा व्यापारिया हो,
राज मोती ओळख लेना।।

सोहन वनों रे बीच में हो,
राज हिरलो जगे मगे,
‘माली’ लिखमोजी री वीनती हो,
राज खोजियों खबर पड़े,
हिरलो रा व्यापारिया हो,
राज मोती ओळख लेना।।

नाभि रे कमल नेजा रोपिया हो,
राज सूरता ऊँची रे चढे,
ऊँचो रे चढे ने नीचे जोवियो हो,
राज भारी भारी खेल करे,
हिरलो रा व्यापारिया हो,
राज मोती ओळख लेना।।

music video for bhajan song

प्रकाश माली भजन नाभि रे कमल नेजा रोपिया हो राज सूरता ऊँची रे चढे

See also  लाड़ली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने में भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *