पांच गाँव मारे पांडवों ने देवो बाकी राज तुम्हारा

पांच गाँव मारे पांडवों ने देवो,
अरे बाकी राज तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा,
अरे भारत रचीयो भलो नही होवे,
भारत रचीयो भलो नही होवे,
आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा।।

काशी कसबेर ओर हस्तीनापुर,
दिल्ली शहर सतारा ए हा,
अरे आबूगढो रा देवुु बेसना,
आबूगढो रा देवु बेसना,
अरे बाकी राज तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा,
अरे भारत रचीयो भलो नही होवे,
भारत रचीयो भलो नही होवे,
आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा।।

भूमि नहीं देवु सुई भी नोक पर,
अरे रणसिंह राम विचारा ए हा,
अरे रणसिंहराम सुरोने प्यारो,
अरे रणसिंह राम सुरोने प्यारो,
चाहे जीतोने हारो,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा,
अरे भारत रचीयो भलो नही होवे,
भारत रचीयो भलो नही होवे,
आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा।।

क्यु थे आया कुण बुलाया,
आप मोन घटाया ए हा,
अरे क्यु थे आया कुण बुलाया,
आप मोन घटाया ए हा,
अरे राज तेज री खबर नी जानो,
राज तेज री खबर नही जोनो,
अरे गायो चरावनवाला,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा,
अरे भारत रचीयो भलो नही होवे,
भारत रचीयो भलो नही होवे,
आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा।।

बोलो रे आंधली रा जाया,
बोले बोल कुवेला ए हा,
अरे बोलो रे आंधली रा जाया,
बोले बोल कुवेला ए हा,
अरे सूरदास बोले भरी सभा में,
सूरदास बोले भरी सभा में,
अरे आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा,
अरे भारत रचीयो भलो नही होवे,
भारत रचीयो भलो नही होवे,
आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा।।

पांच गाँव मारे पांडवों ने देवो,
अरे बाकी राज तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा,
अरे भारत रचीयो भलो नही होवे,
भारत रचीयो भलो नही होवे,
आया काल तुम्हारा,
दुर्योधन केना मोन हमारा ए हा।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन पांच गाँव मारे पांडवों ने देवो बाकी राज तुम्हारा

Leave a Reply