पुरबजी इण रे अवसरीये वेगा आवजो भजन लिरिक्स

पुरबजी इण रे अवसरीये वेगा आवजो,
पुरबजी इन रे अवसरीये वेगा आवजो,
ओ थेतो आवो ओ भगतो रा बीरू आवजो,
मारा कुलरा देवा,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी जमलो देरावु थारे नाम रो,
पुरबजी जमलो देरावु थारे नाम रो,
ओ थेतो जागन माय वेगा वेगा आवो,
ओ भगतो रा बीरू आप ओ मारा कुलरा देवा,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी काका बाबा ओ थोने अरज करे,
पुरबजी काका भाबा ओ थोने अरज करे,
ओ थेतो राखो मारे कुल री कोई लाज,
ओ भगतो रा बीरू लाज ओ मुक्ति रा दाता,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी बेनड ऊबोडी थोने अरज करे,
अरे पुरबजी बेनड ऊबोडी थोने अरज करे,
ओ थेतो राखो मारे चुनडी वाली लाज,
भगतो रा बीरू लाज ओ मुक्ति रा दाता,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी धुप ने धूपेडा करू आरती,
पुरबजी धूप ने धूपेडा करू आरती,
ओ थेतो आरतीयो मे वेगा वेगा आवजो,
भगतो रा बीरू आवो ओ मारा कुलरा देवा,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी आज रा जागन मे वेगा आवजो,
पुरबजी आज रा जागन मे वेगा आवजो,
ए थेतो घोडे चढेने वेगा आवजो पुरबजी मारा,
आवजो मारा कुलरा देवा,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी चुटीयो सोवे ओ थोरा हाथ में,
अरे पुरबजी चुटीयो सोवे ओ थोरा हाथ में,
ओ थेतो पेरो पेरो केसरिया पाग,
ओ भगतो रा बीरू पाग ओ मुक्ति रा दाता,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

अरे पुरबजी शंकर गावे ओ थोरा गीतडा,
पुरबजी शंकर गावे ओ थोरा गीतडा,
अरे ओतो गावे गावे हरिगुन मंगल आज,
ओ भगतो रा बीरू आज ओ मुक्ति रा दाता,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

पुरबजी इण रे अवसरीये वेगा आवजो,
पुरबजी इन रे अवसरीये वेगा आवजो,
ओ थेतो आवो ओ भगतो रा बीरू आवजो,
मारा कुलरा देवा,
इन रे अवसरीये वेगा आवजो।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन पुरबजी इण रे अवसरीये वेगा आवजो भजन लिरिक्स

Leave a Comment

Your email address will not be published.