बावलीया नाडी री माटी,
चिकनी बालाजी,
अरे उनरी पडावु ईट,
बालाजी री जय बोलो।।

गुरू पुनम रो मेलो,
लागतो बालाजी,
अरे गुरू पुनम रो मेलो,
लागतो बालाजी,
आवे आवे बालक नर नार,
बालाजी री जय बोलो।।

कागदडा मे बनीयो,
मोटो देवरो बालाजी,
अरे कागदडा मे बनीयो,
मोटो देवरो बालाजी,
अरे वटे बैठा सीताराम जी आप,
बालाजी री जय बोलो।।

दुखीया सुखीया रे,
आवे देवरे बालाजी,
अरे दुखीया सुखीया रे,
आवे देवरे बालाजी,
अरे राखो राखो चरनो रे माय,
बालाजी री जय बोलो।।

अटे सीताराम मंडल करे,
सेवना भगतो री,
अटे सीताराम मंडल करे,
सेवना भगतो री,
अरे करे करे भगतो री सेव,
बालाजी री जय बोलो।।

ए मारा बालाजी ने करा,
मे तो विनती सा,
अरे मारा बालाजी ने करा,
मे तो विनती सा,
ओ बाबा आवोनी पधारो,
मारे आंगने सा,
ओ बाबा आवोनी पधारो,
मारे आंगने सा।।

ए बालाजी बापा सीताराम जी,
करे थोरी सेवना जी,
ए सीताराम करे बालाजी सेवना जी,
अरे महिमा दास रे कन्हैयो,
गावे भाव सु जी,
ए विश्वकर्मा साउण्ड मे,
गावु भाव सु जी,
मारा बालाजी री जय बोलो।।

बावलीया नाडी री माटी,
चिकनी बालाजी,
अरे उनरी पडावु ईट,
बालाजी री जय बोलो।।

music video song bhajan

राजस्थानी भजन बावलीया नाडी री माटी चिकनी बालाजी

Leave a Reply

Your email address will not be published.