भई रे राखजो मनडा में विश्वास मिलेला थाने राम धणी

भई रे राखजो मनडा में विश्वास,
मिलेला थाने राम धणी,
भई रे राखजो मनडा मे विशवास,
मिलेला थाने राम धणी,
ओ भई रे सिवरू मै दिन ने रात,
मिलेला थाने राम धणी।।

ओ भई रे माता मैणादे वालो लाल,
रूनीचा ज्यारो देवरो,
भई रे माता मैणादे वालो लाल,
रूनीचा ज्यारो देवरो,
ओ भई रे कहलावे द्वारिका रो नाथ,
भगता रो साचो आसरो,
ओ भई रे परचा बतावे हाथो हाथ,
रूनीचा वालो राम धणी,
भई रे परचा बतावे हाथो हाथ,
रूनीचा वालो राम धणी।।

भई रे कलजुग मे लियो अवतार,
परचो तो पायो मावडी,
भई रे कलजुग मे लियो अवतार,
परचो तो पायो मावडी,
भई रे भूमि रो भार उतार,
बाणिया री तारी जहाज़डी,
ओ भई रे जिवायो सुगना वालो लाल,
रूनीचा वालो राम धणी,
भई रे जिवायो सुगना वालो लाल,
रूनीचा वालो राम धणी।।

ओ भई रे मेलो रे भरीजे सालो साल,
भगता री लागे भीड़ घणी,
भई रे मेलो रे भरीजे सालो साल,
भगता री लागे भीड़ घणी,
भई रे बाबा री गूंजे जय जयकार,
चारो खूटा मे किरती,
ओ भई रे भगतो री पूरे सब आस,
रूनीचा वालो राम धणी,
भई रे भगतो री पूरे सब आस,
रूनीचा वालो राम धणी।।

ओ भई रे दास अशोक सुनाय,
बाबा ने करलो विनती,
भई रे दास अशोक सुनाय,
बाबा ने करलो विनती,
ओ भई रे दीजो थे दर्श दिखाय,
गावा मै थारी आरती,
ओ भई रे नाव लगावे भव सु पार,
रूनीचा वालो राम धणी,
भई रे नाव लगावे भवसु पार,
रूनीचा वालो राम धणी।।

भई रे राखजो मनडा में विश्वास,
मिलेला थाने राम धणी,
भई रे राखजो मनडा मे विशवास,
मिलेला थाने राम धणी,
ओ भई रे सिवरू मै दिन ने रात,
मिलेला थाने राम धणी।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन भई रे राखजो मनडा में विश्वास मिलेला थाने राम धणी

Leave a Reply