मेणो रा मेला में मीठा घणा बोले भई मने

मेणो रा मेला में,
मीठा घणा बोले भई मने ए,
मेणा मीठा घणा बोले भई मने ए,
मेणो मेलो थोरे जातरो,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

ए अरे झीण रे झीणलोडा मेणा,
थाने नमता आवे भूरीया,
अरे बाबा मारा थोने,
नमता आवे भूरीया ए बाबा,
मेणो मेलो जातरो ए,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

अरे गाडी रा उतरीया,
नमता आवे भूरीया ए बाबा रे,
थोने नमता आवे रे भूरीया ए बाबा,
मेणो मेलो जातरो ए,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

अरे गाडो रे घूगरीया बांधे,
मेणा घणा नाचे भई मने,
ए मेणा घणा नाचे भई मने,
मेणो मेलो जातरो ए,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

वचनो री रेे बांधोडी गंगा,
मैया आवे भई मने,
ए मेणा गंगा मैया आवे,
भई मने ए,
मेणो मेलो जातरो ए,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

ए अरे बाबा रा मेला मे,
लम्बी हेरी छूटी भई मने,
मेणो लाम्बी हेरी छूटी भई मने,
मेणो मेलो जातरो ए,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

ए अरे वने अखजीये एक लाख,
घर मडाया भूरीया बाबा,
लाख घर तो मंडाया भूरीया बाबा,
मेणा मेलो थोरे जातरो,
ए अरे अखजीया री छाया मे,
आपा आईसक्रीम खावो,
भई मने मेणा आईसक्रीम खावो,
भई मने मेणा मेलो थोरे जातरो,
भरीजे मेलो भूरीया बाबारो भरीजे रे।।

ए अरे मोहन रे कन्हैयो बाबा,
थारा जश गावे,
मारा भूरीया बाबा,
थोरा जश गावे,
भूरीया ए मेणा मेलो जातरो,
भरीजे रे मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे ए थोरा चरनो मे,
ऊबा थोरा मंगल गावु रे,
भूरीया बाबा थोरा जश गावु,
अरे बाबा हिण्डो सोना रो चढावु,
छत्तर चांदी रो चढावु रे,
अरे आवे भगवत वेल आवे,
ईश्वर दडीया रमता आवो रे,
अरे देवु रे जल री नीर देवु,
आवु नान्दीया रा दर्शन करवा दे दे।।

मेणो रा मेला में,
मीठा घणा बोले भई मने ए,
मेणा मीठा घणा बोले भई मने ए,
मेणो मेलो थोरे जातरो,
ए भरीयो मेलो भूरीया बाबा रो,
भरीजे रे।।

music video song bhajan

राजस्थानी भजन मेणो रा मेला में मीठा घणा बोले भई मने

Leave a Reply