मेरो कान्हा गुलाब को फूल,
किशोरी मेरी कुसुम कली।।

कान्हा मेरो नन्द जु को छोना,
कान्हा मेरो नन्द जु को छोना,
श्री राधे वृषभानु लली,
किशोरी मेरी कुसुम कली।

मेरो कान्हा गुलाब को फुल,
किशोरी मेरी कुसुम कली।।

कान्हा मांगे माखन लोना,
कान्हा मांगे माखन लोना,
राधे भावे मिश्री की डली,
किशोरी मेरी कुसुम कली।

मेरो कान्हा गुलाब को फुल,
किशोरी मेरी कुसुम कली।।

कान्हा खेले नन्द जु के अंगना,
कान्हा खेले नन्द जु के अंगना,
राधे खेले रंगीली गली,
किशोरी मेरी कुसुम कली।

मेरो कान्हा गुलाब को फुल,
किशोरी मेरी कुसुम कली।।

ब्रज निधि दर्शन की प्यासी,
ब्रज निधि दर्शन की प्यासी,
वो तो भटकट गली गली,
किशोरी मेरी कुसुम कली।

मेरो कान्हा गुलाब को फूल,
किशोरी मेरी कुसुम कली।।

music video for bhajan song

कृष्ण भजन मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली लिरिक्स

See also  भादरवा री बीज बाबा आज थाने आणो है भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *