वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया

वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया।।

ए वारी वारी रे खरनाल्या रा राजा,
अरे जाटो मे आप पुजाया,
ए वारी वारी रे खरनाल्या रा राजा,
जाटो मे आप पुजाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।

थे तो शूर शूरा मे पुजाया,
ए काला को जहर मिटाया,
ए थेतो शूर शूरा मे पुजाया,
ए काला को जहर मिटाया,
ए थोरा गावे जाटनीया मंगला,
दुनिया रा दुखडा मिटाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।

ए थेतो गौ रक्षा मे प्राण गमाया,
ए लाछा री गाया पाची लाया,
ए थेतो गौ रक्षा मे प्राण गमाया,
लाछा री गाया पाची लाया,
ए ज्यारी कालवी कंभी आया,
वचना सु प्राण गमाया,
ए ज्यारी कालवी कंभी आया,
वचना सु प्राण गमाया,
ए पिता बक्षाजी रा लाला,
दुनिया तो दर्शन आया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।

ए तेजाजी जाटा मे वीर कहाया,
तेजाजी शूर शूरो मे पुजाया,
ए तेजाजी जाटा मे वीर कहाया,
तेजाजी शूर शूरो मे पुजाया,
तेजाजी रे पैदल पैदल आया,
थारा चरना मे शिश निवाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।

ए पिता बक्शा जी रा लाला,
जाटो रा मान बढाया,
ए समस्त जाट समाज मनावे,
चरना मे शिश निवावे,
आपरो दमण मे जमलो जगावा,
ए महिमा दास कन्हैयो गावा
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया।।

वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
ए वारी वारी रे लीलण घोडी वाला,
दुनिया में जोर पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया,
आतो दुनिया हुई दिवानी थोरी रे,
तेजाजी आप जग में पुजाया।।

music video song bhajan

राजस्थानी भजन वारी वारी रे लीलण घोड़ी वाला दुनिया में जोर पुजाया

Leave a Reply