शिवजी री महिमा गाउँ मैं तो सरनेश्वर ने मनावु

शिवजी री महिमा गाउँ,
मैं तो सरनेश्वर ने मनावु,
शिवजी री महिमा गावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु।।

सिरोही में महिमा भारी,
ज्याने ध्यावे नर ने नारी,
अरे सिरोही मे महिमा भारी,
ज्याने ध्यावे नर ने नारी,
बाबा वेल मोरे पधारो,
बाबा वेल मोरे पधारो,
इन भवसागर सु तारो,
बाबा वेल मोरे पधारो,
इन भवसागर सु तारो।।

दाता सार्दुलसिंहजी मनाया,
दाता सार्दुलसिंहजी मनाया,
मारो बाबो वेले आया,
एतो रण माय जीत देवाया,
एतो रण माय जीत देवाया,
दुष्टो ने नाश कराया,
एतो रण माय जीत देवाया,
दुष्टो ने नाश कराया।।

ओ सिरोही भाकर बिराजो,
ओ सिरोही भाकर बिराजो,
भगतो रा कारज सारो,
आप उलारीया नगरी बिराजीया,
आप उलारीया नगरी बिराजीया,
भगतो ने पार उतारीया,
आप उलारीया नगरी बिराजीया,
भगतो ने पार उतारीया,
मै तो शिव शंकर ने ध्यावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु।।

नावडली डूबी जावे,
कुण माने पार लगावे,
नावडली डूबी जावे,
कुण माने पार लगावे,
ए शिवजी वेल आवे,
ए शिवजी वेल आवे,
भगतो ने दर्श दिखावे,
ए शिवजी वेल आवे,
ए भगतो ने दर्श दिखावे,
मै तो शिवजी री महिमा गावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु।।

जगदीश जी महिमा बनावे,
जगदीश जी महिमा बनावे,
ओ शंकर टाक गावे,
जगदीश जी महिमा बनावे,
ओ शंकर टाक गावे,
शिवजी ने शीश निवावे,
शिवजी ने शीश निवावे,
ओतो हरी गुण मंगल गावे,
चरणो में शीश निवावे,
ओतो हरी गुण मंगल गावे,
मै तो शिव शंकर ने ध्यावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु।।

शिवजी री महिमा गाउँ,
मैं तो सरनेश्वर ने मनावु,
शिवजी री महिमा गावु,
मै तो सरनेश्वर ने मनावु।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन शिवजी री महिमा गाउँ मैं तो सरनेश्वर ने मनावु

Leave a Comment

Your email address will not be published.