हस्ती माताजी कथा सादड़ा नगरी में हस्ती माताजी बिराजे

हस्ती माताजी कथा,
हस्ती माताजी कथा,

सादड़ा नगरी में हस्ती माताजी बिराजे,
ए कलयुग में परचा थोरा,
भारी मारा माताजी,
अरे भारी मारी हस्ती माँ,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे बाल अवस्था में खेलन आया,
अरे छोटा नेना टाबर सब,
अटे खेलन आया,
अरे माताजी रा दर्शन करवा,
आया मारा माताजी,
शरने आया माताजी,
ए थोरी लीला हस्ती माँ थे जानो,
कलयुग में परचा थोरा,
भारी मारा माताजी,
अरे भारी मारी हस्ती माँ,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे नाथूसिंहजी थानसिंहजी,
साथीडा संग आया,
अरे नाथूसिंहजी थानसिंहजी,
साथीडा संग आया,
अरे माताजी रा मन्दिर खेलन,
आया मारी हस्ती माँ,
आया मारी हस्ती माँ,
अरे थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे पेलो पेलो परचो ,
नाथूसिंहजी ने दिनो,
अरे पेलो पेलो परचो,
नाथूसिंहजी ने दिनो,
अरे कुआँ मायती बारे,
ऊबारे मारी हस्ती माँ,
ऊबारे मारी हस्ती माँ,
ए थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे दूसरो परचो हस्ती माँ,
जीवाजी ने दिनो,
अरे दूसरो परचो हस्ती माँ,
जीवाजी ने दिनो,
अरे वाडी मायती बारे,
काडे मारी हस्ती माँ,
ए काडे मारी हस्ती माँ,
ए थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे तीसरो परचो,
रघुबाई रबारी ने दिनो,
अरे तीसरो परचो,
रघुबाई रबारी ने दिनो,
अरे दिवला करवाने मारे,
आनो मारी हस्ती माँ,
आनो मारे हस्ती माँ,
ए थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे हाथ में दिवलो रघुबाई,
पानी मे उतरीया,
अरे हाथ में दिवलो रघुबाई,
पानी मे उतरीया,
अरे गला हामी पानी चढवा,
लागो मारी हस्ती माँ,
लागो मारी हस्ती माँ,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे पानी मे उतरीया रघुबाई,
माताजी ने सिवरीया,
अरे पानी मे उतरीया रघुबाई,
माताजी ने सिवरीया,
अरे हस्ती माता पाल जट,
करीया मारा माताजी,
करीया मारी हस्ती माँ,
ए थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे सोनगरा सिरदार मैया,
थोरे चरने आवे,
अरे सोनगरा सिरदार मैया,
थोरे चरने आवे,
अरे लुल लुल चरना मे,
आवे मारा माताजी,
आवे मारी हस्ती माँ,
थोरी महिमा माताजी मै गावा।।

अरे चैत्र वदी चौदस ने,
मेलो रे भरीजे,
अरे चैत्र वदी चौदस ने,
मेलो रे भरीजे,
अरे दुनिया तो दर्शन करवा,
आवे मारी हस्ती माँ,
आवे मारी हस्ती माँ,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे सवाईसिंहजी रा बेटा,
रोहित दास सिंहजी,
अरे सवाईसिंहजी रा बेटा,
रोहित दास सिंहजी,
अरे परचो वालो मार्ग,
बतावे मारा माताजी,
बालक दर्शन करावे जी,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे हस्ती माता नवयुवक मंडल,
हरीगुण गावे,
अरे हस्ती माता नवयुवक मंडल,
हरीगुण गावे,
अरे दास रे कन्हैयो चरने,
आवे मारा माताजी,
अरे दास रे कन्हैयो चरने,
आवे मारा माताजी,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

अरे मुकेश साउंड मे महिमा,
गावा मारा माताजी,
गावा मारा माताजी,
थोरी लीला माताजी थे जानो,
थोरी लीला माताजी थे जानो।।

music video bhajan song

राजस्थानी भजन हस्ती माताजी कथा सादड़ा नगरी में हस्ती माताजी बिराजे

Leave a Comment

Your email address will not be published.