• Kanwar Grewal
 • .
 • Kaos Productions
 • .
 • Kapil Jangir
 • .
 • Kaptaan
 • .
 • Kaptan Laadi
 • .
 • Kar J Nation
 • .
 • Karam (Karan – Karam)
 • .
 • Karam Bajwa
 • .
 • Karamjit Gill
 • .
 • Karamveer Saini
 • .
 • Karan (Karan – Karam)
 • .
 • Karan (Veer – Karan)
 • .
See also  Lyrics By Composers-5