• Badshah
 • .
 • Bahadur Khan
 • .
 • Bai Amarjit
 • .
 • Bakshi Wazir
 • .
 • Baldev Kishan Sehgal
 • .
 • Baldev Mastana
 • .
 • Bali
 • .
 • Bali Brahmbhatt
 • .
 • Baljit
 • .
 • Baljit Bainch
 • .
 • Balkrishan Sharma
 • .
 • Balkrishna Kalla
 • .
 • Balli Kalsi Holand
 • .
See also  Lyrics By Composers-5