• Bharatt (Bharatt – Saurabh)
 • .
 • Bhaskar Chandavarkar
 • .
 • Bhavdeep Jaipurwale
 • .
 • Bhavesh Bhatt
 • .
 • Bhinda Aujla
 • .
 • Bhola Shreshtha
 • .
 • Bhupen Hazarika
 • .
 • Bhupinder Singh
 • 1.
 • Bhupinder Soni
 • .
See also  Lyrics By Composers-4