Lyrics By MUSIC DIRECTORS-1

 • Back Benchers
 • .
 • Bad-Ash
 • .
 • Badri Prasad
 • .
 • Badshah
 • .
 • Bahadur Khan
 • .
 • Bai Amarjit
 • .
 • Bakshi Wazir
 • .
 • Baldev Kishan Sehgal
 • .
 • Baldev Mastana
 • .
 • Bali
 • .
 • Bali Brahmbhatt
 • .
 • Baljeet Chahal
 • .
 • Baljit Bainch
 • .
 • Balkrishan Sharma
 • .
 • Balkrishna Kalla
 • .
 • Balle Shera
 • .
 • Balli Kalsi Holand
 • .
 • Ballie Singh
 • .
 • Ballu Sandhu
 • .
 • Bally Grunge
 • .