Lyrics By MUSIC DIRECTORS-1

 • Bharat Kamal
 • .
 • Bharat Mehta
 • .
 • Bharat Menaria
 • .
 • Bharat-Hitarth
 • .
 • Bharath
 • .
 • Bharatt (Bharatt – Saurabh)
 • .
 • Bharatt-Saurabh
 • .
 • Bhargav Das
 • .
 • Bhaskar Chandavarkar
 • .
 • Bhaskar Ganguly
 • .
 • Bhavdeep Jaipurwale
 • .
 • Bhavesh Bhatt
 • .
 • Bhinda Aujla
 • .
 • Bhola Shreshtha
 • .
 • Bhupen Hazarika
 • .
 • Bhupinder Singh
 • .
 • Bhupinder Soni
 • .
 • Bhushan Dua
 • .
 • Bhuvan Bam
 • .
 • Bhuvan Hari
 • .