Lyrics By MUSIC DIRECTORS-1

 • Ajay (Sanjeev – Ajay)
 • .
 • Ajay (Yashraj – Ajay)
 • .
 • Ajay Bhatia
 • .
 • Ajay Das
 • .
 • Ajay Gogavale
 • .
 • Ajay Jayanthi
 • .
 • Ajay Nagarkoti
 • .
 • Ajay Rajasthani
 • .
 • Ajay Singha
 • .
 • Ajay Swami
 • .
 • Ajay Vas
 • .
 • Ajay Vishwanath
 • .
 • Ajay-Atul
 • .
 • Ajit Merchant
 • .
 • Ajit Singh
 • .
 • Ajit Verman
 • .
 • AK
 • .
 • Akanksha Bhandari
 • .
 • Akarsh Shetty
 • .