Lyrics By MUSIC DIRECTORS-2

 • Dr. Vijay Bhave
 • .
 • Dr. Vinod Gandharv
 • .
 • Dr. Zeus
 • .
 • Dreamboy
 • .
 • Dripreport
 • .
 • Drums Shivamani
 • .
 • DSB
 • .
 • Dub Sharma
 • .
 • Dudes Music
 • .
 • Durga Natraj
 • .
 • Durga Prasad
 • .
 • Durgesh Vishwkarma
 • .
 • Dushant
 • .
 • Dushyant Dubey
 • .
 • Dushyant Kumar
 • .
 • Dutt Thakur
 • .
 • E=Mc
 • .
 • Eddie (Adam – Eddie)
 • .
 • Ehsaan Noorani
 • .
 • Ehtisham Mallick
 • .
 • Ekam Sjalpuriya
 • .
 • Eldorado
 • .