Lyrics By MUSIC DIRECTORS-2

 • Harbans Lal
 • .
 • Hard Kaur
 • .
 • Hardbazy
 • .
 • Hardeep (Prem – Hardeep)
 • .
 • Hardik (Vicky – Hardik)
 • .
 • Hardik Acharya
 • .
 • Hardik Dave
 • .
 • Hardip Sidhu
 • .
 • Harendra Khurana
 • .
 • Haresh Solanki
 • .
 • Hari Prasanna Das
 • .
 • Harick
 • .
 • Hariharan
 • .
 • Harilal Thakur
 • .
 • Harindranath Chattopadhyay
 • .
 • Hariprasad Chaurasia
 • .
 • Harish Chauhan
 • .
 • Harish Dhawan
 • .
 • Harish Sagane
 • .
 • Harishchandra Bali
 • .