Lyrics By MUSIC DIRECTORS-2

 • Ketan Patwardhan
 • .
 • Ketiaba Bejarote
 • .
 • Kevin Bakker
 • .
 • Kevin Singh
 • .
 • Kewal Kumar
 • .
 • Khagen Gogoi
 • .
 • Khalil Abhyankar
 • .
 • Khalil Haider
 • .
 • Khamosh Shah
 • .
 • Khan Mastana
 • .
 • Khasa Aala Chahar
 • .
 • Khatri
 • .
 • Khatri-Sahil
 • .
 • Khawaja Khurshid Anwar
 • .
 • Khawar Jawad
 • .
 • Khemchand Prakash
 • .
 • Khiza
 • .
 • Khokan Chowdhury
 • .
 • Khushboo Khanum
 • .
 • Khushi (Shashi – Khushi)
 • .