Lyrics By MUSIC DIRECTORS-3

 • Popsy The Music Machine
 • .
 • Praabh Neear (PNM)
 • .
 • Prabh Gill
 • .
 • Prabh Near
 • .
 • Prabh Oberoi
 • .
 • Prabhakar Jog
 • .
 • Prabodh Chandra Dey (Manna Dey)
 • .
 • Prabuddha Banerjee
 • .
 • Pradeep Laad
 • .
 • Pradeep Mehta
 • .
 • Pradeep Roychowdhury
 • .
 • Pradyuman Sharma
 • .
 • Pradyumna Sharma
 • .
 • Praful Chaudhary
 • .
 • Prajwal Anand
 • .
 • Prakash (Raaj – Prakash)
 • .