Lyrics By MUSIC DIRECTORS-3

 • Prasad Sashte
 • .
 • Prasanna Shekhar
 • .
 • Prasanna Suresh
 • .
 • Prashant Pillai
 • .
 • Prashant Singh
 • .
 • Prashant Vadhyar
 • .
 • Prateek Gandhi
 • .
 • Prateek Kuhad
 • .
 • Pratham Kandhari
 • .
 • Prathamesh Gurav
 • .
 • Prathap K. Pothan
 • .
 • Pratik Studio
 • .
 • Praveen Bharadwaj
 • .
 • Praveen Bhardwaj
 • .
 • Praveen Kumar
 • .
 • Pravesh Mallick
 • .
 • Pravin Kumar
 • .