Lyrics By MUSIC DIRECTORS-3

 • Prempal Hans
 • .
 • Prince
 • .
 • Prince Ghuman
 • .
 • Prince Madhup
 • .
 • Prince Saggu
 • .
 • Prince Sembhi
 • .
 • Prini Siddhant Madhav
 • .
 • Prit
 • .
 • Pritam Chakraborty
 • Pritam’s JAM8 Studios (Kaushik – Akash)
 • .
 • Pritesh
 • .
 • Prithvi Gandharv
 • .
 • Pritish (Shail – Pritish)
 • .
 • Pritom Dutta (Natural)
 • .
 • Priya (Papply – Priya)
 • .
 • Priyanka Bhattacharya
 • .
 • Priyanka Panchal
 • .