• Raiomond Mirza
 • .
 • Rais Bhartiya
 • .
 • Raj (Raj-Prakash)
 • .
 • Raj Ashoo
 • .
 • Raj Brar
 • .
 • Raj Heer
 • .
 • Raj Kamal
 • .
 • Raj Mawar
 • .
 • Raj Ratan
 • .
 • Raj Ravinder
 • .
 • Raj Yashraj
 • .
 • Raja (Nishant – Raja)
 • .
 • Raja Ali
 • .
 • Raja Baath
 • .
 • Raja Game Changerz
 • .
 • Raja Hasan
 • .