Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Sangra Vibes
 • .
 • Sangram Randhawa
 • .
 • Sangtar
 • .
 • Sanjay
 • .
 • Sanjay Chandrasekhar
 • .
 • Sanjay Dhakan
 • .
 • Sanjay Dhaliwal
 • .
 • Sanjay Dhupa Mishra
 • .
 • Sanjay Kumar Mishra
 • .
 • Sanjay Leela Bhansali
 • .
 • Sanjay Mishra
 • .
 • Sanjay Pathak
 • .
 • Sanjay Rajee
 • .
 • Sanjay Vatsal
 • .