Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Shaheen
 • .
 • Shahi Armaan
 • .
 • Shahrukh Thind
 • .
 • Shahzad Akhtar
 • .
 • Shahzeb Tejani
 • .
 • Shail (Shail – Pritish)
 • .
 • Shail Hada
 • .
 • Shailendra (Shankardas Kesarilal)
 • .
 • Shailendra Barve
 • .
 • Shailendra Sayanti
 • .
 • Shailendra Swapnil
 • .
 • Shailesh Dani
 • .
 • Shailesh Mukherjee
 • .
 • Shailesh Suvarna
 • .
 • Shaivi Singh
 • .