Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Shiva Malik
 • .
 • Shivam Bagchi
 • .
 • Shivam Grover
 • .
 • Shivam Pathak
 • .
 • Shivang Mathur
 • .
 • Shivang Upadhyay
 • .
 • Shivangi R. Kashyap
 • .
 • Shivansh Jindal
 • .
 • Shivansh Kapil
 • .
 • Shivi
 • .
 • Shivjot
 • .
 • Shivkumar Sharma
 • .
 • Shivram Krishna
 • .
 • Shoaib Farrukh
 • .
 • Shoaib Mansoor
 • .