Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Shobayy
 • .
 • Shobhit Jaiswal
 • .
 • Shourya Ghatak (Pintu)
 • .
 • Shourya Kumar Lal
 • .
 • ShowKidd
 • .
 • Shraey Khanna
 • .
 • Shrai Pradhan
 • .
 • Shravan Rathod
 • .
 • Shree D
 • .
 • Shreerand Aras
 • .
 • Shreerang Aras
 • .
 • Shrey Singhal
 • .
 • Shreyas Iyengar
 • .
 • Shreyas Puranik
 • .
 • Shreyash Shandiliya
 • .