Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Shri Ram Mohan Ji Maharaj
 • .
 • Shridhar Parsekar
 • .
 • Shriram Iyer
 • .
 • Shubham
 • .
 • Shubham Sahota
 • .
 • Shubham Sarkar
 • .
 • Shubham Shirule (Jam8)
 • .
 • Shubham Sundaram
 • .
 • Shubhankar
 • .
 • Shubhdeep
 • .
 • Shubhdeep Singh
 • .
 • Shuja Haider
 • .
 • Shujaat Husain Khan
 • .
 • Shyam (Shyam – Surender)
 • .
 • Shyam Babu Pathak
 • .
 • Shyam Mohan
 • .