Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Vaakhs Music
 • .
 • Vadda Grewal
 • .
 • Vaibhav (Saurabh – Vaibhav)
 • .
 • Vaibhav (Vaibhav – Anand)
 • .
 • Vaibhav (Vishnu – Vaibhav)
 • .
 • Vaibhav Bundhoo
 • .
 • Vaibhav Chaudhary
 • .
 • Vaibhav Kundra
 • .
 • Vaibhav Mutha
 • .
 • Vaibhav Pani
 • .
 • Vaibhav Saxena
 • .
 • Vaishnav Deva
 • .
 • Vaneet Khan
 • .
 • Vanraj Bhatia
 • .
 • Vardan Singh
 • .
 • Varinder Bachan
 • .
 • Varinder Vizz
 • .