Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Vijay (Ashish – Vijay)
 • .
 • Vijay Kalyanji Shah (Viju Shah)
 • .
 • Vijay Longani
 • .
 • Vijay Malla
 • .
 • Vijay Narayan
 • .
 • Vijay Prakash
 • .
 • Vijay Prakash Sharma
 • .
 • Vijay Raghav Rao
 • .
 • Vijay Singh
 • .
 • Vijay Verma
 • .
 • Vijay Yesudas
 • .
 • Vijayaa Shanker
 • .
 • VIK-M
 • .
 • Vikas Kumar
 • .
 • Vikas Naidu
 • .
 • Vikesh Mehta
 • .
 • Vikram
 • .
 • Vikram (Gajendra – Vikram)
 • .
 • Vikram Khajuria
 • .