Lyrics By MUSIC DIRECTORS-4

 • Vipul Kapoor
 • .
 • Viraal
 • .
 • Virag Mishra
 • .
 • Viraj Sawant
 • .
 • Virender Negi
 • .
 • Vishal (VL S2dios)
 • .
 • Vishal Bhardwaj
 • Vishal Dadlani
 • .
 • Vishal K Khanna
 • .
 • Vishal Khanna
 • .
 • Vishal Khurana
 • .
 • Vishal Mishra
 • .
 • Vishal R. Khosla
 • .
 • Vishal Rajan
 • .
 • Vishal Singh
 • .
 • Vishal-Shekhar
 • .