बैड टेम्पर BAD TEMPER Hindi Lyrics – Harvi Harinder

Song Title: BAD TEMPER
Singer: Harvi Harinder
Lyrics:Sabbi
Music: Laddi Gill

BAD TEMPER Lyrics in Hindi

यॅ यॅ यॅ
लड्दी गिल!
गरम खून तेरा तार्र जाना आए
जद्द परा साड्डा चढ़ जाना आए

हार्वी!

गरम खून तेरा तार्र जाना आए
जद्द परा साड्डा चढ़ जाना आए

हत्यार वे ऐनने ने
टैनउ तोल डेयंगे ओये
यार वी ऐनने ने
टैनउ रोल डेयंगे ओये

आहा रौंद हत्यार जेहदी चक्की फीरडे
आहा रौंद हत्यार जेहदी चक्की फीरडे
औखा होज़ू मौके उत्ते घोड़ा डाबबना

गॉल प्यार नाल कर लाई तू बहके बल्लेयन
ड्डी करेंगा ते रहम चों कड़ी नि च्छाड़ना
गॉल प्यार नाल कर लाई तू बहके बल्लेयन
ड्डी करेंगा ते रहम चों कड़ी नि च्छाड़ना

मितरां नू कितते ललकार लाई ना
बल्लेया तू मसला विगाड़ लाई ना
भांबना दे नाल किते काइंदा फीरडाए
मखणा ओये नू तू सार लाई ना

सद्डे ते चलनी नई तेरी बदमाशी ओये
यार तां वैरी दी काट दें 84 ओये

मितरां दे जे तू बहुटान सिर चढ़ेया
मितरां दे जे तू बहुटान सिर चढ़ेया
फेर तेरा काका वैयलपूना कड़दना

गॉल प्यार नाल कर लाई तू बहके बल्लेयन
ड्डी करेंगा ते रहम चों कड़ी नि च्छाड़ना
गॉल प्यार नाल कर लाई तू बहके बल्लेयन
ड्डी करेंगा ते रहम चों कड़ी नि च्छाड़ना

दिल विच आइवेइं ना कोई रखी शक तू
मखणा ओये सब्बी सब्बी केह्ंदे जट्ट नू
अपनी वी हिक्क विच ज़ोर चाहिदा
करना किनारे आइवेइं बहुटे कठ नू

नेचर सौ आ पर पूती जाई मॅट दा
देखी घुमम जाए ना दिमाग़ कितते जट्ट दा

आहा ज़् सेक्यूरिटी जो चक्की फीरडे
आहा ज़् सेक्यूरिटी जो चक्की फीरडे
ड्डी जा गरारी इक वी नि लभना

गॉल प्यार नाल कर लाई तू बहके बल्लेयन
ड्डी करेंगा ते रहम चों कड़ी नि च्छाड़ना
गॉल प्यार नाल कर लाई तू बहके बल्लेयन
ड्डी करेंगा ते रहम चों कड़ी नि च्छाड़ना

Music Video of BAD TEMPER Song

Leave a Comment

Your email address will not be published.