क्वीन – १:१३:७ एक तेरा सात lyrics

Movie Name/Album Name: १:१३:७ एक तेरा सात
Singer(s): भूमि त्रिवेदी
Song Lyrics: हुस्ना खान
Composer: लियाकत अजमेरी
Director: लियाकत अजमेरी
Music Label: ज़ी म्यूजिक कंपनी
Starring/Cast : शरद मल्होत्रा
Released Date: १४थ नवंबर

१:१३:७ एक तेरा सात – क्वीन lyrics

मैं हूँ क्वीन
मैं हु मैं हूँ क्वीन
मैं हूँ क्वीन
मैं हु मैं हूँ क्वीन
मैं हूँ क्वीन
मैं हु मैं हूँ क्वीन

मैनु ाख विच बंद कक ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले

ोये मैं हां शौककेँ इश्क़े डा शैकीन
ोये मैं हां शौककेँ इश्क़े डा शैकीन
ोये मैं हां शौककेँ इश्क़े डा शैकीन
आजा मेरे बाले तू तक ले

स्वाद प्यार वाला चख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले

ठण्ड रख ले..ठण्ड रख ले..
ठण्ड रख ले..ठण्ड रख ले..

जी करदा ए करा टच
प्यार करा टू मच
संदल उत्तर मेरे नाल पूरी रात नाच
जी करदा ए करा टच
प्यार करा टू मच
संदल उत्तर मेरे नाल पूरी रात नाच
जी करदा ए करा टच
प्यार करा टू मच
संदल उत्तर मेरे नाल पूरी रात नाच
जी करदा ए करा टच
प्यार करा टू मच
संदल उत्तर मेरे नाल पूरी रात नाच

मैनु लगदा तू सोहना
मैं तां तेरी ही होना
मैनु लगदा तू सोहना
मैं तां तेरी ही होना

मेरी जा क़द तू बेशक ले

कलेजे विच ठण्ड रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले चख ले

कलेजे विच ठण्ड रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले चख ले

मैं चली आ
तेरे पीछे पीछे पीछे
मैं तां चली आ
मैं चली आ
तू णाल मेरे फ़िक्र नही के काली आ
मैं चली आ
तेरे पीछे पीछे पीछे
मैं तां चली आ
मैं चली आ
तू णाल मेरे फ़िक्र नही के काली आ

तेनु छत्त पे ले जवान
ोने मोरे पेग पीलवान
तेनु छत्त पे ले जवान
ोने मोरे पेग पीलवान
पावे पूरी बोतल गटक ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
कलेजे विच ठण्ड रख ले रख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले
स्वाद प्यार वाला चख ले.

Leave a Comment

Your email address will not be published.