44 गोरिये 44 Goriye Lyrics in Hindi – Jagga Boparai

44 Goriye Song Detail

Song Title: 44 Goriye
Singer: Jagga Boparai
Music: Pavvy Virk
Lyrics: Jagga Boparai

44 Goriye Lyrics in Hindi

हो कड़े कड़े दारू दे शोकीन गोरिये
खांडे उठ तड़के अफ़ीम गोरिये
पासपोर्ट आजे सद्डे हाथ ना आए
केह्ंदे पहला भुगत्ो तारीख गोरिये

कॅम ठीक बाबा हौली हौली कर डू
तां ही अपपना कर्दे नि काली गोरिये

ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये
ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये

हो रंगे आन वेल वी ओह सद्डे यार पक्के ने
साइकल आन वेल वी अप्पा नाल रखे ने
दोगले दे नाल कड़े यारी लाई ना
फुक्करे दे नाल कड़े फोटो पाई ना

महफिलान च बॉटलन मैं किते सर्र्दा
अपपन ने तां घरे ही आ पाली गोरिये

ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये
ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये

हो काई सेयेल सद्दी जंदे लोक तों सादे
हो कर्दे आन गल्लां जड़ों हो जाइए परे
गद्दी मेरी याराँ नाल काली घूमम्दी
बहुतेयान नू गॉल एह बाहली चुभडी

रोकान नू फीरडे आ राह जट्ट दा
चालदी ना पेश कोई साली गोरिये

ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये
ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये

हो टोपियाँ नि पैयाँ पिंड ठोकक रखी आ
बोपराई घैंट यारा लोक रखी आ
कूदीयान दे पिच्चे ग्ेहदियान नि मार्दे
बाबा मेहर रखे च्छेती नह्ीॉ हारदे

See also  Gore Jatt Song Lyrics In Hindi – Resham Singh Anmol

याराँ नाल दिल साड्डा खुश रेहन्दा आ
पुबग दे टाइम नह्ीॉ गाले गोरिये

ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये
ओहना नाल यारी सद्दी बाहली गोरिये
जिन्ना ने लावाई आ 44 गोरिये

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *