उठ के सवेरे जेहड़े सोहने दर्शन पावदे भजन लिरिक्स

उठ के सवेरे जेहड़े सोहने दर्शन पावदे,
मंगिया मुरादा हारा वाले कोलो पावदे.

श्याम दे द्वारे उत्ते डेरा जिहने ला लया,
जीवन ओहना ने अपना सफल बना लया,
गुण उस आदमी दे देवता वी गाणगे,
मंगिया मुरादा हारा वाले कोलो पाणगे,
उठ के सवेरे जेहड़े.

सौंप दिति जिंद जिहने सतगुरू प्यारे नू,
अपना बना लया जिहने हारा वाले नू,
श्याम दे सोणे सोणे दर्शन पानगे,
मंगिया मुरादा हारा वाले कोलो पाणगे,
उठ के सवेरे जेहड़े.

वृन्दावन आन वेले कदे वी ना रुकदे,
प्रेम वाले लगे बूटे कदे वी ना सुकदे,
चककर चौरासी वाले आपे कट जानगे,
मंगिया मुरादा हारा वाले कोलो पाणगे,
उठ के सवेरे जेहड़े.

कृष्ण भजन लिरिक्स

Leave a Reply