You are currently viewing भोला वंडदा मुरादा हर वेले Bhajan Lyrics

भोला वंडदा मुरादा हर वेले Bhajan Lyrics

bhola vand da murada har vele Bhajan Lyrics

भोला वंडदा मुरादा हर वेले,
तैनू मँगना ना आवे ते मै की करा

रब बुल्ले ने भी पाया सी,
ओहने नच नच यार मनाया सी,
तैनू नचना ना आवे ते मै की करा,
भोला

रब मीरा ने भी पाया सी,
ओहने जहरा विचो श्याम नू पाया सी,
तैनू पाना ना आवे ते मै की करा,
भोला

रब शबरी ने भी पाया सी,
ओहने बेरा विचो राम नू पाया सी,
तैनू पाना ना आवे ते मै की करा,
भोला.

रब द्रौपती ने भी पाया सी,
ओहने चीरा विचो श्याम नू पाया सी,
तैनू पाना ना आवे ते मै की करा,
भोला

रब धन्ने ने भी पाया सी,
ओहने पथरा विचो श्याम नू पाया सी,
तैनू पाना ना आवे ते मै की करा,
भोला.

Bhajan Lyrics शिव भजन

Leave a Reply