You are currently viewing Shaktimaan Title Song Full Lyrics

Shaktimaan Title Song Full Lyrics

Leave a Comment / serial Songs Lyrics

Lyrics-in-hindi-topics of this Song Lyrics

  • 1 More from lyrics-in-hindi.com
    • 1.1 Other Best Songs Lyrics-in-hindi Collections

Shaktimaan Title Song Full Lyrics

Details :

Title : Shaktimaan
Serial : Shaktiman
Label : Ultra Bollywood
Channel : Durdarshan-DD1 Chanel
Sunday : 12 baje
Full Lyrics :

Adbhut adamya saahas
Ki pari bhaasa hai
Ye mitati maanavta ki aasha hai
Ye shrishti ki shakti ka vardaan hai
Ye avtar nahi hai ye insaan hai
Shaktimaan shaktimaan shaktimaan

Ye aatma shakti hai
Duniya badal shakti hai
Phoolo me dhal shakti hai
Sholo si jal shakti hai
Hota hai jab aadmi ko
Apna gyaan kahelaya wo
Shaktimaan shaktimaan
Shaktimaan shaktimaan.

Leave a Reply