ab kese hove jag me jivno heli bhajan lyrics in English

ab kaise hove jag me jivno mari heli,
laga sabad ra teer.

ghar gaya kaman lade mari heli,
bhai gine nhi bhir.
jyara mursad ghare nhi mari heli,
naina me barse neer.
ab kaise…..

kar jodya kaman khadi mari heli,
odan bahu rang cheer .
satguru miliya mane sagdi mari heli,
aachi bandhai dheer.
ab kaise…..

kaai re badliya ri chhavli mari heli,
kai nugra ri preet.
kai re nadolya me navno mari heli,
padiyo samad me seer.
ab kaise…..

har dariyav athang jal bhariyo heli,
hansa chuge neet heer.
sabad bhalau sang le chao mari heli,
kah gaya das kabir.
ab kaise…..

gopal das vaishnav bhajan video
भजन:- अब कैसे होवे जग में जीवणो
गायक :- गोपाल दास वैष्णव

Leave a Reply