बीरा रे नाडोल नगरी चालो माताजी रा दर्शन करलो बेडो पार करेला

बीरा रे नाडोल नगरी चालो,माताजी रा दर्शन करलो,बेडो पार करेला,माताजी रा दर्शन करलो,बेडो पार करेला।। बीरा रे दूर दूर सु आवे,बीरा रे दूर दूर सु आवे,मैया ने मैया ने शिश…

Continue Reading बीरा रे नाडोल नगरी चालो माताजी रा दर्शन करलो बेडो पार करेला

जसोल नगरी मोटो धाम माजीसा रो मोटो धाम

जसोल नगरी मोटो धाम,माजीसा रो मोटो धाम,जसोल नगरी मोटो धाम,माजीसा रो मोटो धाम,माजीसा रो मोटो धाम,माजीसा तो सारे काम।। अरे खम्मा माजीसा ने करो प्रणाम,माजीसा रो जपलो नाम,माजीसा रो जपलो…

Continue Reading जसोल नगरी मोटो धाम माजीसा रो मोटो धाम