छुम छुम छनानन बाजे मैया पाँव पैंजनिया भजन लिरिक्स

छुम छुम छनानन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया,
पाँव पैंजनिया, पाँव पैंजनिया,
छुम छुम छनानन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया

कौन घड़ावे मैया पाँव पैंजनिया,
कौन ओढ़ावे ओढ़निया,
मैया पाँव पैंजनिया,
छुम छुम छननन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया।।

सोनरा घड़ावे मैया पाँव पैंजनिया,
दरजी ओढ़ावे ओढ़निया,
मैया पाँव पैंजनिया,
छुम छुम छननन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया।।

कैहे चढ़ा दूँ मैया पाँव पैंजनिया,
कैहे ओढ़ा दूँ ओढ़निया,
मैया पाँव पैंजनिया,
छुम छुम छननन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया।।

दुर्गे चढ़ा दूँ मैया पाँव पैंजनिया,
ंगूर ओढ़ा दूँ ओढ़निया,
मैया पाँव पैंजनिया,
छुम छुम छननन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया।।

छुम छुम छननन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया,
पाँव पैंजनिया, पाँव पैंजनिया,
छुम छुम छननन बाजे,
मैया पाँव पैंजनिया।।

Leave a Reply