ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕੰਜ਼ਕਾਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਮਾਂ

ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕੰਜ਼ਕਾਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਮਾਂ
ਜੇਹੜੇ, ਨਾਮ ਮਈਆ ਦਾ ਜੱਪਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਮਾਂ
ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ,
^
ਏਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਮਈਆ, “ਕੀ ਕੀ ਖ਼ੇਡ ਰਚਾਏ” l
ਜਾਣਦਿਆਂ ਜੋ, ਖੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇਸਦੇ, “ਓਹ ਭਵਜਲ ਤਰ ਜਾਏ”
ਏਥੇ, ਭਗਤ ਧਿਆਨੂੰ, ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਏਹ, ਰਾਹ ਪਈ ਤੱਕਦੀ ਮਾਂ,
ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ,
^
ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜੋ, “ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ” l
ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, “ਝੋਲੀਆਂ ਦਰ ਤੋਂ ਭਰਦੇ”
ਜੇਹੜੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੱਥ, ਮੇਹਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਮਾਂ,
ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ,
^
ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਲਿਕ, “ਦਰ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ” l
ਓਹ ਦਰ ਉੱਤੇ, ਆਉਂਦੇ ਮਾਂ ਦੇ, “ਭਾਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ”
ਜੇਹੜੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਹਨੂੰ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਮਾਂ,
ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ,
^
ਕੰਜ਼ਕਾਂ ਪੂਜਣ, ਕਰਦੇ ਜੇਹੜੇ, “ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ” l
ਹੋ ਬਾਕੇ ਨੂਰ ਦੇ, ਵਾਂਗੂ ਓਹੋ, “ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ”
ਭਗਤ ਨੂਰ, ਜੇਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਸਿਰ ਤੇ, ਹੱਥ ਏਹ ਰੱਖਦੀ ਮਾਂ,
ਕਰਮਾਂ, ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ,

भजन लिरिक्स

दुर्गा मैया भजन लिरिक्स

Leave a Comment