कटे घड़ायो गजरो कटे घडायो बाजू भजन लिरिक्स, Kathe Gadayo Gajro Bhajan Lyrics  

कटे घड़ायो गजरो कटे घडायो बाजू भजन लिरिक्स
कटे घड़ायो गजरो कटे घडायो बाजू भजन लिरिक्स, Kathe Gadayo Gajro Bhajan Lyrics

 

कटे घड़ायो गजरो,
ओ कटे घडायो बाजू।
कटे घडायी रे राम थारी मुंदडली।

गोकुल घडायो गजरो,
ओ मथुरा घडायो बाजू।
आ हेजे घडाई ओ हरि थारी मुंदडली।

कतरा लाख रो गजरो,
ओ कतरा लाख रो बाजू।
कतरा लाख री रे हरि थारी मुंदडली।

12 लाख रो गजरो,
13 लाख रो बाजू।
सवा करोड री रे रोम थारी मुंदडली।

कटे पेरू रे गजरो,
ओ कटे पेरू बाजू।
कटे पेरू रे हरि थारी मुंदडली।

हाथ मे पेरू गजरो,
ओ बोयो मे पेरू बाजू।
सटुडी रमावु रे हरि थारी मुंदडली।

किकण बाजे गजरो,
ओ किकण बाजे बाजू।
किकण बाजे रे हरि थारी मुंदडली।

रमझम बाजे गजरो,
ओ छम छम वाजे बाजू।
पियु पियु बोले रे हरि थारी मुंदडली।

कणी ने लादो गजरो,
ओ कणी ने लादो बाजू।
कणी ने लादी रे रोम धारी मुंदडली।

राधाजी ने लादो गजरो,
रुकमणजी ने लादो बाजू।
मीरा बाई ने लादी हरि थारी मुंदडली।

अमर वेजो गजरो,
अमर वेजो बाजू।
बाहरे फेलोनी रे हरि थारी मुंदडली।

कटे घड़ायो गजरो,
ओ कटे घडायो बाजू।
कटे घडायी रे राम थारी मुंदडली।।

 

Kathe Gadayo Gajro rajasthani desi bhajan lyrics
 

kathe ghadayo gajaro,
kathe ghadayo baju.
kathe ghadayi ram thari mundadali.

gokul gadhayo gajaro,
o mathura ghadayo baju.
heje ghadai o hari thari mundadali.

katara lakh ro gajaro,
o katra lakh ro baju.
katra lakh ri re hari thari mundadali.

12 lakh ro gajaro,
13 lakh ro baju.
sava karod ri re rom thari mundadali.

kate peru re gajaro ,
o kathe peru baju.
kathe peru re hari thari mundadali.

hath me peru gajaro,
o boyo me peru baju.
satudi ramavu re hari thari mundadali.

kikan baje gajaro,
o kikan baje baju.
kikan baje re hari thari mundadali.

ramjham baje gajaro,
o cham cham baje baju.
piyu piyu bole re hari thari mundadali.

kani ne lado gajaro,
o kani ne lado baju.
kani ne ladi re ram thari mundadali.

radhaji ne lado gajaro,
rukmanji ne lado baju.
mira bai ne ladi hari thari mundadali.

amar vejo gajaro,
amar vejo baju.
bahare faloni re hari thari mundadali.

kathe ghadayo gajaro,
o kathe ghadayo baju.
kathe ghadayi re ram thari mundadali.

 

राजस्थानी देसी भजन लिरिक्स 
कटे घड़ायो गजरो,ओ कटे घडायो बाजू।
 harshit lohar bhajan lyrics

भजन :- कटे घड़ायो गजरो
गायक :- हर्षित लोहार

Leave a Comment