कुन तो लाया तुमडा कुण तो नागर बेल भजन लिरिक्स

कुन तो लाया तुमडा कुण तो नागर बेल भजन लिरिक्स
kun to laya tumbda Bhajan Lyrics In Hindi .shiv ji ke bhajan In Hindi

कुण तो लाया तुम्बड़ा

कुण तो लाया तुम्बड़ा ,
कुन तो नागर बेल।
कुण तो लाया रे ,
संता री अमर भेल।

शिव जी लाया तुम्बड़ा ,
पारवता नागर बेल ,
गोरख जी लाया ,
संता री अमर भेल।

किन ने देवा तुम्बड़ा ,
कुन ने नागर बेल।
कुन ने तो देवा वो ,
संता री अमर भेल।

शिव जी देवा तुम्बड़ा ,
पारवता नागर बेल।
भरतरी ले ली वो ,
संता री अमर भेल।

कठे भुवावा तुम्बड़ा ,
कठे नागर बेल।
कठे तो भुवावा ,
संतों री अमर भेल।

बाड़ी भुवावु तुम्बड़ा ,
बगीचा नागर बेल।
भजना में भुवावा ,
संता री अमर भेल।

कुण जी लाया तुम्बड़ा ,
कुन तो नागर बेल।
कुण तो लाया रे ,
संता री अमर भेल।

shiv ji ke bhajan

kun to laya tumbda Bhajan Lyrics shiv ji bhajan

Kun To Laya Tumbada
kun to laaya tumbada ,
kun to naagar bel.
kun to laaya re ,
santa ree amar bhel.

shiv jee laaya tumbada ,
paaravata naagar bel ,
gorakh jee laaya ,
saanta ree amar bhel.

kin ne deva tumbada ,
kun ne naagar bel.
kun ne to deva vo ,
santa ree amar bhel.

shiv jee deva tumbada ,
paaravata naagar bel.
bharataree le lee vo ,
santa ree amar bhel.

kathe bhuvaava tumbada ,
kathe naagar bel.
kathe to bhuvaava ,
santon ree amar bhel.

baadee bhuvaavu tumbada ,
bageecha naagar bel.
bhajana mein bhuvaava ,
santa ree amar bhel.

kun jee laaya tumbada ,
kun to naagar bel.
kun to laaya re ,
santa ree amar bhel.

mahadev ji bhajan lyrics in hindi

कुण तो लाया तुम्बड़ा

कुण तो लाया तुम्बड़ा ,कुन तो नागर बेल।
कुण तो लाया रे ,संता री अमर भेल।

शिव जी लाया तुम्बड़ा ,पारवता नागर बेल ,
गोरख जी लाया ,सांता री अमर भेल।

किन ने देवा तुम्बड़ा ,कुन ने नागर बेल।
कुन ने तो देवा वो ,संता री अमर भेल।

शिव जी देवा तुम्बड़ा ,पारवता नागर बेल।
भरतरी ले ली वो ,संता री अमर भेल।

कठे भुवावा तुम्बड़ा ,कठे नागर बेल।
कठे तो भुवावा ,संतों री अमर भेल।

बाड़ी भुवावु तुम्बड़ा ,बगीचा नागर बेल।
भजना में भुवावा ,संता री अमर भेल।

कुण जी लाया तुम्बड़ा ,कुन तो नागर बेल।
कुण तो लाया रे ,संता री अमर भेल।

ramkumar maluni bhajan video

Bhajan / Geet(भजन ) == कुण तो लाया तुम्बड़ा
Bhajan Singer/गायक = रामकुमार मालुनि
Bhajan Lyrics Type = भजन Lyrics

https://youtu.be/SCKd3LNUnrU

Leave a Comment