तेजाजी जाटा रो श्रृंगार | Rakhi Rangili | Lyrics

तेजाजी जाटा रो श्रृंगार | Rakhi Rangili | Lyrics

Tejaji Jata Ro Shringar Song Lyrics

प्यारो घनो लागे हो तेजाजी थारा जाटा को शृंगार
प्यारो घनो लागे हो तेजाजी म्हाने जाटा को शृंगार
जाटा को शृंगार चौधरी भाइयो को शृंगार

हाथ कंडली काना में झेला साफॉ फलकादार म्हारा तेजाजी
अरे लम्बी मूँछा मरोड़ राखे चाले मस्तानी चाल
प्यारो घनो लागे हो तेजाजी म्हाने जाटा को शृंगार

धोलो धोलो पहने धोकतो कुर्तो फाशानदार म्हारा तेजाजी
गाया भैसा रखे और दूध दही रा ठाठ
प्यारो घनो लागे हो तेजाजी म्हाने जाटा को शृंगार

घेर घूमारो पहरे रे घाघरो पिलो पलकादार जाटनिया
पगा आईला और पायला चाले ठुमकती चाल
प्यारो घनो लागे हो तेजाजी म्हाने जाटा को शृंगार

अजमेरो जाटा ने गावे तुलसीराम जी साथ
प्यारो घनो लागे हो तेजाजी म्हाने जाटा को शृंगार

Song: Tejaji Jata Ro Shringar
Singer: Gajendra Ajmera, Rakhi Rangili
Artist: Rakhi Rangili
Music Label: Chetak Cassettes

Leave a Comment