प्रीत गुरारी भली रे रावलिया जोगी भजन लिरिक्स

प्रीत गुरारी भली रे,
रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भली,
रावलिया जोगी अलबेला जोगी,
मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भली।।


लवना रे लागी ज्यारी,
भृमना रे भागी,
तार सु तार मिली,
रे रावलिया जोगी मस्ताना जोगी,
प्रीत गुरा री भली रे रावलिया जोगी,
मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भली।।


अड़ा रे उडद बीच,
मंडी रे बजारा,
सोहन ज्योत जली,
रे रावलिया जोगी अलबेला जोगी,
प्रीत गुरा री भली रे रावलिया जोगी,
मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भली।।


चेतन होये नर,
सुमिरण करना,
सूरत शब्द में मिली,
रे रावलिया जोगी अलबेला जोगी,
प्रीत गुरा री भली रे रावलिया जोगी,
मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भली।।


चंचलनाथ शरणे बाबो,
लुम्बनाथ बोले रे,
संगत संतो री भली,
रे रावलिया जोगी अलबेला जोगी,
प्रीत गुरारी भली रे रावलिया जोगी,
मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भली।।


प्रीत गुरारी भली रे,
रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भली,
रावलिया जोगी अलबेला जोगी,
मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भली।।


प्रीत गुरारी भली रे रावलिया जोगी भजन Video

Leave a Comment