भजन लिरिक्स तेजाजी परणिजे रे धोल्यो जाट परणिजे भजन लिरिक्स

तेजाजी परणिजे रे धोल्यो जाट परणिजे भजन लिरिक्स

Song Name – तेजाजी परणिजे रे धोलो जाट परणिजे || Tejaji Parnije Re Dholo Jaat Parnije Singer – Gajendra Ajmera,Rakhi Rangili,गजेंद्र अजमेरा ,राणी रंगीली कॉपीराइट – चेतक कैसेटस Acted By – Rani Rangili || राणी रंगीली

तेजाजी परणिजे रे,
धोल्यो जाट परणिजे।

दोहा – लीलण घोड़ी सोवणी,

और सापो पलकादार,
बिंद बण्या है तेजाजी,
थे गावों मंगलाचार।
जाटा में तेजा हुयो,
और दूजो धनू जाट,
तीजे करमा जाट री,
ज्यारा अन्न धन्न राख्या ठाठ।

तेजाजी परणिजे रे,
धोल्यो जाट परणिजे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे।।

ऐ म्हारा तेजाजी रे ब्याह में,
कोई राजल नाचे,
अरे राजल नाचे,
बींद री बेण नाचे,
लुगाया नाचे दे दे ताल,
तेजाजी परणिजे।।

म्हारा तेजाजी रे ब्याह में,
बग्सोजी नाचे,
बग्सोजी नाचे रे,
बींद रो बाप नाचे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे।।

म्हारा तेजाजी रे ब्याह माय,
लीलण नाचे,
लीलण नाचे रे,
नो नो ताल नाचे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे।।

म्हारा तेजाजी रे ब्याह में,
अजमेरो गावे,
अजमेरो गावे,
ब्यावरा गीत गावे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे।।

तेजा जी परणिजे रे,
धोल्यो जाट परणिजे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे,
लुगाया गावो मंगलाचार,
तेजाजी परणिजे।।

Singer – Ansoya Tanwar

Song Name – तेजाजी परणिजे रे धोलो जाट परणिजे || Tejaji Parnije Re Dholo Jaat Parnije Singer – Gajendra Ajmera,Rakhi Rangili,गजेंद्र अजमेरा ,राणी रंगीली कॉपीराइट – चेतक कैसेटस Acted By – Rani Rangili || राणी रंगीली

Leave a Comment