वीर तेजाजी की मनुहार, ओजी ओ तेजाजी मैं तो चरणा री हूँ दासी…

वीर तेजाजी की मनुहार, ओजी ओ तेजाजी मैं तो चरणा री हूँ दासी…

तेजाजी पनेर पधारो सॉन्ग लिरिक्स…

ओजी ओ तेजाजी थे तो खरनाल्या का बासी
खरनाल्या का बासी
पेमल उडीके खरनाल्या पधारो साहिब जी थे आज

ओजी ओ तेजाजी मैं तो चरणा री हूँ दासी
परनी रे पिवरिये बेगा आवो साहिब जी थे आज

ओजी ओ राजन रा बीरा ओल्यू आप री आवे
मैंने ध्यानलड़ो नहीं भावे गौरी थारी री आस पुरावो
साहिब जी थे आज

ओजी ओ नागौरी शूरा था बिना रहयो नहीं जावे
जीवडलो कुरळावे एकर नैना सामी आवो
तेजाजी महाराज

VEER Tejaji FULL Katha | वीर तेजाजी और नाग देवता कथा | Chetak Cassettes Presents
Singer – Gajedra Ajmera
Copyright – Chetak Cassettes

Leave a Comment