हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो भजन

hero payo guruji thare naam ko bhajan lyrics
हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो hero payo guruji thare naam ko guruji bhajan lyrics in hindi गुरु जी का भजन prakash gandhi bhajan

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
ओ तो नुगरा रे नई काम रो।

भगती एसो गुरु बाग लगायो।
महर करी तो गुरूँ यो फल पायो।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

चार जुगा को गुरू सुतो यो जीवङो ,
जनम जनम गुरू काल सु जगड्यो।
थे तो आके फंद छुपायो।
हीरो पायो ….

जनम्यो मर्यो मे गुरा भोगी चौरासी ,
मीलया गुरूसा थे तो काटी या चौरासी।
ओ थे तो कर किरपा अपनायो।
हीरो पायो ….

फुल दास गुरा चरणा री चाकर ,
जनम सुधार्यो गुरा थाने तो पाकर।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

See This Lyrics also:   रुनझुन बाजे घुघरा भजन लिरिक्स

BHAJAN
guruji bhajan lyrics in English

hero payo guruji thare naam ko

hero payo guruji thare nam ro,
o to nugra re nai kaam ro.
hero payo……

bhagti aiso guru bag lagayo,
mahar kari to guru yo fal payo.
the to nam ko bhed batayo.
hero payo……

char juga ko guru suto yo jivdo,
janam janam guru kal su jagdyo.
the to aake fand chupayo.
hero payo……

janmyo maryo me gura bhogi chorasi,
milya gursa the to kati ya chorasi.
o the to kar kirpa apnayo.
hero payo……

ful das gura charna ri chakar,
janam sudharyo gura thane to pakar.
the to nam ko bhed batayo.
hero payo……


BHAJAN
गुरु जी का भजन in hindi lyrics

See This Lyrics also:   भोले बाबा का रूप निराला भजन लिरिक्स

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
ओ तो नुगरा रे नई काम रो।
हीरो पायो ….

भगती एसो गुरु बाग लगायो।
महर करी तो गुरूँ यो फल पायो।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

चार जुगा को गुरू सुतो यो जीवङो ,
जनम जनम गुरू काल सु जगड्यो।
थे तो आके फंद छुपायो।
हीरो पायो ….

जनम्यो मर्यो मे गुरा भोगी चौरासी ,
मीलया गुरूसा थे तो काटी या चौरासी।
ओ थे तो कर किरपा अपनायो।
हीरो पायो ….

फुल दास गुरा चरणा री चाकर ,
जनम सुधार्यो गुरा थाने तो पाकर।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….


प्रकाश गांधी के भजन |

prakash gandhi bhajan video

Bhajan / Geet(भजन ) == हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
Bhajan Singer/गायक = प्रकाश गाँधी
Bhajan Lyrics Type = भजन Lyrics

See This Lyrics also:   कोरोना वायरस आवियो गीत लिरिक्स

Leave a Comment